Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť 17 PDF.pdf (120574)

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách- protiepidemické opatrenia.docx (18103)
Pokyny pre zákonných zástupcov.docx (16933)
 

DARUJTE nám 2% 2020 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej daneV2Pv18_1.pdf (155233)

 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021: Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.pdf (159248)

 

 

 

Opatrenia

Správa o VVČ 2018-2019.docx (43934) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;